Friday, 8 December 2023

เยอรมันเชพเพิร์ด I รู้ก่อนเลี้ยงสุนัขพันธุ์ German Shepherd

09 Feb 2023
237

เยอรมันเชพเพิร์ด

เยอรมันเชพเพิร์ด คือสุนัขที่มีความเป็นเลิศและได้รับความนิยมไปทั่วโลก สามารถฝึกอบรมได้อย่างดีเยี่ยมและฉลาดเป็นอันดับต้นๆของโลก จัดได้ว่าเป็นสุนัขที่มีความสามารถรอบด้าน เราจึงมักพบเห็นเยอรมันเชพเพิร์ดในงานตํารวจและทหารทั่วๆโลกและจะมีอะไรบ้างที่ควรรู้ก่อนที่คิดจะเลี้ยงพันธุ์นี้กัน ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจเลี้ยง เยอรมันเชพเพิร์ด

1. เยอรมันเชพเพิร์ดเป็นสุนัขที่นิยมทั่วโลก

เยอรมันเชพเพิร์ดได้รับความนิยมไปทั่วโลก พบเป็นสุนัขที่ฝึกง่าย เป็น สายพันธุ์สุนัขที่มีความฉลาด เป็นสุนัขใช้งานพันธุ์ยอดนิยมที่ใช้งานได้ลักษณะหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานตํารวจ ทหาร และยังเป็นสุนัขในบ้านที่น่ารักได้อีกด้วย โดยในประเทศเยอรมันมีสุนัขพันธุ์นี้ถึงจํานวนประมาณ 250,000 ตัว ซึ่งมีการจดทะเบียนประมาณ 10,000 ตัวต่อปี ในอเมริกาเป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ส่วนในประเทศไทยข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมผู้เลี้ยงเยอรมันเชพเพิร์ด มีการจดใบเพดดีกรีมากกว่า 1,000 ตัวต่อปี

2. เป็นสุนัขที่มีหลายชื่อ

เยอรมันเชพเพิร์ดมีชื่อที่เรียกในประเทศเยอรมัน ประเทศต้นตํารับของสุนัขพันธุ์นี้ว่า deutscher schäferhund  โดยคําว่า deutscher คือชื่อที่คนเยอรมันเรียกชนชาติตัวเอง schäferhund คือสุนัขเลี้ยงแกะ และ hund แปลว่าสุนัข ซึ่งก็คือสุนัขเยอรมันนั่นเอง

โดยในสมัยสงครามโลกเยอรมันได้นําสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดเข้าร่วมสู้รบด้วยและด้วยความสามารถอันโดดเด่นของเขา ทําให้หลายๆประเทศสนใจนําเอาสุนัขสายพันธุ์นี้ไปเลี้ยงด้วย โดยประเทศอังกฤษและอเมริกาประเทศคู่สงครามต้องการที่จะตั้งชื่อเพื่อหลีกเลี่ยงคําว่าเยอรมันจึงเปลี่ยนเป็นชื่ออัลเซเชี่ยน แต่ในปี 1977 องค์กรสุนัขของประเทศอังกฤษก็ได้เปลี่ยนชื่อกลับมาใช้คําว่า German Shepherd ตามเดิม

German Shepherd

3. สายพันธุ์ของเยอรมันเชพเพิร์ด

เยอรมันเชพเพิร์ดแบ่งออกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 2 สาย คือ สายใช้งานและสายสวยงาม ซึ่งทั้ง 2 สาย นี้มีความแตกต่างกันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนละพันเลยทีเดียว ลักษณะโครงสร้างและรูปร่างเยอรมันเชพเพิร์ดสายสวยงาม ผู้เพาะพันธุ์เน้นให้มีลักษณะรูปร่างที่ดูสง่างามมากกว่า ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือลักษณะของหลัง โดยเยอรมันเชพเพิร์ดสายสวยงามจะมีลักษณะหลังที่ลาดชันกว่าสายใช้งาน อาจจะทําให้ไม่สามารถกระโดดได้ดีเท่ากับเยอรมันเชพเพิร์ดสายใช้งาน

ส่วนเยอรมันเชพเพิร์ดสายใช้งานนั้น ผู้เพาะพันธุ์เน้นไปที่ความสามารถในการใช้งานเป็นหลัก ลักษณะโครงสร้างที่แข็งแรง นําไปใช้งานได้ดีกว่า สามารถกระโดดได้ดีกว่า สิ่งที่พบเห็นมักจะพบ Sable สี Bi coler หรือสีดํา

ในด้านลักษณะนิสัยและอารมณ์ ผู้เพาะพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดสายสวยงามจะเน้นไปที่การพัฒนาสายพันธุ์ให้มีโครงสร้าง รูปร่าง ความสวยงาม อาจจะทําให้สูญเสียความสามารถในการเป็นสุนัขใช้งานไปบ้างจนถึงไม่หลงเหลือถึงความสามารถนั้นเลย จึงเป็นสุนัขที่ใจดีเหมาะแก่การเป็นสุนัขในบ้านมากกว่าและเข้ากับเด็กๆได้ดี ส่วนสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดสายใช้งานนั้น ด้วยความสามารถในการใช้งานที่เต็มเปี่ยม มีพลังไล่ล่าที่เยอะกว่า มีลักษณะทางอารมณ์ที่มั่นคง สามารถนํามาใช้ในการทํางานได้ดี ในงานหลากหลายรูปแบบประเภท

สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด

4. สุนัขที่รักการฝึก

เยอรมันเชพเพิร์ดเป็นสุนัขที่มีพลังงานสูง มีนิสัยขี้อ้อน ขี้ประจบและเอาใจเจ้าของได้ดีมากๆ จึงควรทํากิจกรรมกับน้องบ่อยๆ การฝึกฝนนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สุนัขมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดียังจะช่วยฝึกเรื่องระเบียบวินัยด้วย ซึ่งสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดจะมีการสอบคัดพันธุ์ IGP ที่จะช่วยให้สุนัขพันธุ์นี้ได้มาตรฐานที่ดีของเยอรมันเชพเพิร์ดต่อไป โดยมีการทดสอบในด้านสะกดรอย การเชื่อฟังคําสั่ง และการปกป้องอารักขา ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ถึง 3 ระดับ

5. ปัญหาสุขภาพ

เยอรมันเชพเพิร์ตเป็นสุนัขที่มีกระเพาะที่ค่อนข้างอ่อนไหวกว่าสุนัขทั่วไปและมีปัญหาท้องเสียได้บ่อยๆ ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น ปัญหาจากพยาธิ การแพ้อาหาร และสาเหตุอื่นๆ วิธีง่ายๆที่จะตรวจสอบคือให้เช็คที่ปัญหาพยาธิก่อน โดยทานยาถ่ายพยาธิ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ 3 เดือน หรือปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้นถ้ายังมีปัญหาอยู่ก็คงต้องตรวจสอบที่การแพ้อาหาร ซึ่งถ้าผู้เลี้ยงให้อาหารคนก็จําเป็นต้องทดสอบอาหารทีละอย่างว่าแพ้อะไร การให้อาหารเม็ดที่มีคุณภาพที่ดีจึงเป็นวิธีที่ลดปัญหาจากการท้องเสียได้ เพราะคุณภาพที่คงที่ของอาหารเม็ด

ปัญหาจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การให้อาหารที่มากเกินไป หรือความเครียดของสุนัข ก็ส่งผลต่ออาการท้องเสียด้วยเช่นกัน ซึ่งแก้ไขได้โดยการสร้างกิจกรรมเข้ากับสุนัขเพื่อลดความเครียด การฝึกสุนัขก็เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นทั้งการออกกําลังกายและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเจ้าของและสุนัขด้วย

เยอรมันเชพเพิร์ด

6. โรคพันธุกรรม

โรคประจําสายพันธุ์ที่พบเจอได้บ่อยๆคือ โรคข้อสะโพกเสื่อมซึ่งเกิดจากความผิดปกติในการพัฒนาของกระดูกข้อสะโพก เกิดจากหลายสาเหตุรวมกัน เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงดู โดยอาการของสุนัขคือขาหลังจะไม่มีแรง มีอาการลุกนั่งลําบาก ไม่อยากยืนหรือเดินนานนาน เนื่องจากมีอาการเจ็บปวดบริเวณข้อสะโพก เดินกะเผลก กล้ามเนื้อลีบ ยืนยกขา หรือบางตัวไม่สามารถลุกเดินได้

ปัญหาจากพันธุกรรมสามารถลดความเสี่ยงได้จากการเลือกซื้อสุนัขจากฟาร์มที่น่าเชื่อถือ มีผลเอ็กซเรย์ข้อสะโพกและใบรับรอง โดยสามารถดูได้จากใบเพดดีกรีและปัญหาจากสิ่งแวดล้อมควรจัดให้น้องไม่อยู่ในพื้นที่ลื่นจนเกินไป

7. ใบเพดดีกรี

สุนัขที่สามารถจดไปเพดดีกรีได้ต้องเป็นสุนัขพันธุ์แท้เท่านั้น และเยอรมันเชพเพิร์ดในประเทศไทยสามารถจดใบเพดดีกรีได้จากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขและสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด ใบเพดดีกีไม่ได้หมายถึงใบรับรองคุณภาพของน้องแต่เป็นใบที่แสดงให้เห็นถึงที่มาต้นตระกูลของเยอรมันเชพเพิร์ดว่าพ่อแม่เป็นใคร จุดประสงค์หลักคือการวางแผนการผสมพันธุ์ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพที่มาจากพันธุกรรมได้และสามารถทํานายถึงลักษณะถ่ายทอดทางพันธุกรรมว่าจะมีลักษณะโครงสร้าง รูปร่างสีขนเป็นอย่างใด ซึ่งฟาร์มที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ก็จะมีใบรับรองเพดดีกรีเพื่อช่วยให้ไม่มีปัญหาที่เกิดตามมาทีหลังได้

ผู้สนับสนุนบทความ :: ufa352