เมโสโปเตเมีย แหล่งกำเนิดของอารยธรรมและระเบียบสังคม

ในขณะที่อารยธรรมมนุษย์ได้พัฒนาขึ้นในหลายพื้นที่ในโลกยุคโบราณแต่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเกษตรกรรม สถาปัตยกรรม และระบบระเบียบทางสังคมก็ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในอารยธรรมเมโสโปเตเมียเมื่อหลายพันปีก่อนบนพื้นที่ตะวันออกกลางผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อย่างเคลลี่ แอนน์ ไดมอนด์  ได้กล่าวไว้ว่าเราได้เห็นเมืองครั้งแรก การเขียนครั้งแรก และเทคโนโลยีครั้งแรก มันมีต้นกำเนิดในเมโสโปเตเมีย และในวันนี้ storymaker ขอนำเสนอ เมโสโปเตเมีย แหล่งกำเนิดของอารยธรรมและระเบียบสังคม จะมีอะไรบ้าง ไปชมกันครับ อารยธรรมและสังคมของ เมโสโปเตเมีย 1. ชื่อของเมโสโปเตเมีย เมโสโปเตเมียเป็นคำที่มาจากภาษากรีกโบราณ หมายถึงดินแดนระหว่างแม่น้ำ นั่นก็คือการกล่าวถึงแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสซึ่งเป็นแม่น้ำ 2 แห่ง ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายในพรมแดนของประเทศอิรักในปัจจุบัน และในส่วนอื่นของแม่น้ำก็ยังอยู่ในซีเรีย ตุรกี และอิหร่านอีกด้วย 2. ภูมิศาสตร์เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง การมีแม่น้ำสายสำคัญโอบล้อมเอาไว้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่เมโสโปเตเมียจะพัฒนาสังคมและสร้างนวัตกรรมที่ซับซ้อนขึ้นได้ อย่างเช่น การเขียน การสร้างสถาปัตยกรรม และระบบข้าราชการ เนื่องจากแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสทำให้พื้นที่โดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสำหรับการปลูกพืชเป็นอาหาร นั่นก็ทำให้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้มนุษย์ดำรงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นการปฏิวัติจากยุคหินใหม่มาสู่สิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติทางการเกษตร นักวิชาการได้กล่าวไว้ว่าการปฏิวัติได้เปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์บนโลกนี้แต่กระบวนการนี้เริ่มต้นขึ้นที่เมโสโปเตเมีย การที่ผู้คนได้ทำการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เองก็ทำให้พวกเขาสามารถอยู่ในที่เดียวโดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆและพวกเขาก็ได้เรียนรู้ในการสร้างหมู่บ้านถาวรขึ้นมาได้ ในที่สุดการตั้งถิ่นฐานเล็กๆเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นเป็นเมืองในยุคแรกๆ ซึ่งมีลักษณะของความเป็นอารยธรรมเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของประชากร การสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ การสื่อสารที่เติบโต การแบ่งงานที่ชัดเจน และการเกิดขึ้นของสังคมและเศรษฐกิจที่หลากหลาย และการเกิดขึ้นของอารยธรรมในเมโสโปเตเมียก็ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยอื่นๆอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งทำให้คนที่อาศัยในภูมิภาคแห่งนี้ต้องจัดระเบียบมากขึ้นเพื่อรับมือกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ 3. หล่อเลี้ยงอารยธรรมด้วยธรรมชาติ Hervé Reculeau … Continue reading เมโสโปเตเมีย แหล่งกำเนิดของอารยธรรมและระเบียบสังคม