9 เรื่อง โดรน อย่าเพิ่งซื้อถ้ายังไม่ได้ดู

ด้วยเพราะราคาของ โดรน ที่ถูกลงทําให้ปัจจุบันโดรนกลายเป็นที่นิยมมากขึ้น หลายๆคนก็เริ่มหาซื้อมาเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายรูปท่องเที่ยว เพราะมุมสูงของภาพทําให้สามารถได้มุมมองที่แปลกและแตกต่าง อีกทั้งโดรนรุ่นใหม่ๆก็มีน้ําหนักที่เบา พกพาสะดวกมากยิ่งขึ้น มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายที่เอื้อต่อการถ่ายภาพได้ดียิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ให้สะดวกสบายและได้ภาพที่สวยมากกว่าเดิม วันนี้เรา storymaker จึงขอแนะนําความรู้โดยการเลือกซื้อเลือกใช้อุปกรณ์ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมอย่างโดรนกัน 9 เรื่องราวเกี่ยวกับ โดรน 1. กล้อง แน่นอนว่าคุณภาพของภาพเป็นอันดับแรกเลยที่จะทําให้ตัดสินใจเลือกซื้อโดรนมาถ่ายภาพ ซึ่งถ้าหากใครที่ต้องการซื้อโดรนมาบินเล่นๆโดยไม่ต้องถ่ายภาพ สําหรับข้อนี้ก็ข้ามไปได้เลยแต่ถ้าใช่ก็เป็นปัจจัยที่ต้องทบทวนก่อนเลือกซื้อถึงคุณภาพของภาพที่จะได้รับ ซึ่งโดยปกติก็จะขึ้นอยู่กับความละเอียดที่ได้และขนาดของเซนเซอร์ที่รับภาพรวมไปถึงคุณภาพของไฟล์ที่บันทึก ดังนั้นวิธีการเลือกซื้อกล้องโดรนที่ดีที่สุด คือการดูไฟล์ภาพดิบที่ได้จากการถ่ายของโดรนตัวนั้นๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนั่นเอง ในส่วนของไฟล์ภาพก็ต้องพิจารณาว่ากล้องนั้นสามารถถ่ายเป็นไฟล์ประเภทไหนได้บ้าง เช่น JPEG หรือ RAW ในส่วนของไฟล์วิดีโอก็ให้พิจารณาดูความละเอียดและการเข้ารหัสของสีสันหรือจะเรียกง่ายๆกันก็ได้ว่าบิตเรตของไฟล์ รวมไปถึงคัลเลอร์โปรไฟล์ที่ใช้เป็นเทคนิคในการบันทึกสีสันของไฟล์ด้วย ก็จะมีประโยชน์ในการแต่งภาพหรือแต่งสีสันของวีดีโอหรือที่เราเรียกกันว่าเกรดสีของวิดีโอต่อไปด้วย 2. ระยะทางหรือสัญญาณ ระยะทางหรือระยะห่างระหว่างตัวรีโมทของผู้ควบคุมกับตัวลํา ก็เป็นเรื่องที่ต้องนํามาทบทวนด้วยเช่นกัน สําหรับโดรนรุ่นใหม่ๆก็จะมีการสามารถรองรับคลื่นความถี่แบบ 5.8 GHz ได้ แต่สําหรับรุ่นเก่าหรือรุ่นที่ราคาย่อมเยาว์ลงมาก็จะเป็นความถี่แบบ 2.4 GHz เท่านั้น ซึ่งความแตกต่างระหว่างสองระบบนี้ส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างตัวรีโมทกับตัวลํา ตัวที่รองรับคลื่นความถี่แบบ5.8 GHz ก็จะสามารถอยู่ห่างจากรีโมทได้มากกว่าและต้านทานต่อการรบกวนต่อสัญญาณได้มากกว่านั่นเอง 3. เวลาหรือแบตเตอรี่ ระยะเวลาในการบินก็แปรผันตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณของคลื่นที่ใช้ขนาดและน้ําหนักของตัวลํา กําลังของมอเตอร์รวมไปถึงที่สําคัญคือเทคโนโลยีของแบตเตอรี่และความจุของแบตเตอรี่ด้วย ซึ่งโดยปกติต่อแบตหนึ่งก้อนโดรนรุ่นใหม่ๆนั้นสามารถลอยลําอยู่ได้ประมาณ 15-30 นาที ก่อนจะต้องบินกลับลงมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง … Continue reading 9 เรื่อง โดรน อย่าเพิ่งซื้อถ้ายังไม่ได้ดู