Wednesday, 4 October 2023

สรุปหนังสือ คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking | Designing Your Life

30 Mar 2023
122

คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking

ในทุกวันนี้หลายคนสับสนกับทั้งเรื่องชีวิตและการงาน เราจะทําอย่างไรให้ได้รูปแบบชีวิตที่เราต้องการ การงานที่เราอยากจะทําจริงๆมันจะเป็นแบบไหนและเราอยากจะทําอะไรกันแน่ในชีวิตนี้ เพราะบางคนก็ไม่ได้มีแพชชั่นที่แรงกล้าหรือบางคนก็มีความเชื่อผิดๆที่ว่ามันสายไปแล้วที่จะได้ชีวิตในแบบที่ต้องการ Designing Your Life คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking ช่วยให้ใครก็ตามที่กําลังสับสนกับทางในชีวิตที่เป็นอยู่ ได้เรียนรู้วิธีคิดอย่างนักออกแบบ

Designing Your Life กําเนิดจากแนวคิดของผู้เขียน Bill Burnett & Dave Evans ที่ประสบปัญหาอันสับสนของชีวิตและต้องการช่วยให้ผู้คนหลุดพ้นจากกับดักที่พวกเขาเผชิญอยู่ จนพัฒนามาเป็นวิชาสุดฮิตของมหาวิทยาลัย Stanford โดยนําหลักคิดของ Design Thinking มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เราเข้าใจตัวเองและปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพื่อตีปัญหาที่แท้จริงในชีวิตของเราให้แตก ระดมไอเดียเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ นําไอเดียต่างๆมาสร้างเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้เราออกไปทดลองลงมือทํากันจริงๆ

คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking

แนวคิด คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking ต้องทำอย่างไร

ให้เราคอยหมั่นถามตัวเราเองว่าชีวิตของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง หัวใจสําคัญของ Designing Your Life คือวิธีคิดอย่างนักออกแบบที่ชอบตั้งคําถามอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนําไปสู่การปรับมุมมอง เพื่อลบล้างความเชื่อแบบผิดๆ เพื่อเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเพื่อนําไปสู่การออกแบบชีวิตที่ต้องการ

และทั้งนี้การคิดอย่างนักเอาแบบ เราควรเข้าใจว่าการออกแบบนั้นไม่มีสูตรสําเร็จตายตัว เราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอ สําหรับการออกแบบชีวิตที่ดีนั้นจะต้องไม่ทําให้ชีวิตวุ่นวายยุ่งยากใดๆแค่ให้เราเริ่มสังเกตและใส่ใจชีวิตที่เป็นอยู่จริงของเราว่า เรากําลังประสบปัญหาอะไร ทําไมถึงเป็นแบบนั้น และเราอยากจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร

เพราะเราจะไม่รู้เลยว่าเราควรเดินไปในทิศทางใด หากเราไม่รู้ว่าเรายืนอยู่ ณ จุดๆใด เราต้องมีหลักการในชีวิตเหมือนเป็นเข็มทิศชีวิตของเรา เพื่อให้รู้ว่าเรายึดมั่นในสิ่งใดเราต้องการชีวิตในแบบไหนและแบบไหนที่เราไม่ต้องการ เพื่อจะทําให้สามารถมองเห็นปัญหาและความกังวลที่แท้จริงของเราได้

ดูปัญหาความกังวลของเรามักขึ้นอยู่กับสี่ด้านในชีวิตเพื่อสุขภาพ การงาน ความรัก และกิจกรรมสร้างความสุข โดยการใช้ชีวิตทั้งสี่ด้านนี้ต้องไม่ขัดกับเข็มทิศชีวิตของเรา เพราะถ้าหากสิ่งที่เราได้ทํามันขัดกับสิ่งที่เรายึดมั่นจะทําให้เราเป็นทุกข์และเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเรากําลังมีปัญหา

Designing Your Life

จึงให้เราสํารวจตัวเองว่าการใช้ชีวิตในสี่ด้านนี้ด้านใดที่เรากําลังมีปัญหาและควรเร่งแก้ไขมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ช่วงนี้เราไม่มีความสุขในการทํางานเลย ให้เราสํารวจตัวเองว่าที่ไม่มีความสุขมันเป็นเพราะตัวงานที่เราทํา สภาพแวดล้อมที่เราอยู่ การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหรือสิ่งต่างๆ จากการใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือเกิดจากคนที่เราทํางานด้วยทุกๆวัน

หากเรามองเห็นปัญหาที่แท้จริงออกจะสามารถนําเราไปสู่การออกแบบชีวิตและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และหาทางว่าเราจะต้องทําอย่างไร เพื่อที่จะเติมเต็มชีวิตในด้านนี้เพื่อให้มีชีวิตชีวา :: ปรัชญามุซาชิ

คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking

ทั้งนี้เราสามารถออกแบบชีวิตในแต่ละด้านได้หลายแบบ เพราะชีวิตของเราไม่ได้มีแค่ทางเลือกเดียว Designing Your Life จึงเสนอแนวคิดที่เรียกว่า เส้นทางชีวิตสามรูปแบบหรือแผน ODC เพื่อเป็นแนวทางหาคําตอบของชีวิตที่เราต้องการจากปัจจุบันนี้ไปจนถึงอีกห้าปีข้างหน้า เพื่อให้เรามีทิศทางที่ชัดเจน เตรียมพร้อมและไม่ให้เกิดความสับสนจนเป็นทุกข์กับชีวิต

  • เส้นทางชีวิตรูปแบบที่หนึ่ง ที่ต้องวางแผนคือ เริ่มจากชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันของเรา เช่นตอนนี้หากเรามีปัญหาเรื่องการงานที่เราทําอยู่ เราจะสามารถปรับปรุงการทํางานปัจจุบันของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรและจะสามารถต่อยอดไปถึงชีวิตอนาคตได้อย่างไร
  • เส้นทางชีวิตในรูปแบบที่สอง ให้วางแผนถึงสิ่งที่เราจะทํา หากแผนในข้อแรกมันหายวับไป เราจะทําอย่างไรเมื่อสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของเรามันไม่มีอีกต่อไปแล้ว
  • เส้นทางชีวิตในรูปแบบที่สาม แผนนี้เป็นเรื่องของคุณค่าในชีวิตให้เราวางแผนถึงสิ่งที่เราอยากจะทํา หากเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องเงินทอง หน้าตา และชื่อเสียงในสังคม

ให้เรานําสามแบบของชีวิตที่ต้องการนี้มาคิดหาไอเดียเพื่อออกไปลงมือทําจริงจากก้าวเล็กๆทีละก้าว เริ่มจากสิ่งที่เรารู้ ที่เราทําได้ก่อนและสิ่งสําคัญก็คือ บางครั้งตัวเราเพียงคนเดียวคงไม่อาจคิดที่ดีได้ทั้งหมด

Designing Your Life

ดังนั้นการออกแบบชีวิตที่ดีเราควรหาความร่วมมือจากคนที่เราไว้ใจมาช่วยหาไอเดียในการออกแบบชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นการออกไปคลุกคลีแนวคิดจากผู้คนที่เชี่ยวชาญที่ทําในเรื่องนั้นๆที่เรากําลังสนใจอยู่หรือหาไอเดียที่เราสามารถออกไปเริ่มลงมือทําและเรียนรู้ได้จริงๆ

ทดลองลงมือทําจริงจากก้าวเล็กๆอย่าเพิ่งทุ่มสุดตัว หากพลาดพลั้งไปอาจทําให้เราท้อแท้ได้ถ้าใจยังไม่พร้อม หากเราได้ลงไปสัมผัสจริงๆเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้ว เราเหมาะกับสิ่งที่เราวาดฝันไว้หรือไม่ ถ้าไม่เราจะปรับเปลี่ยนมันอย่างไร ปรับเปลี่ยนตรงไหน หรือปรับเปลี่ยนเป็นอะไร เพราะสิ่งสําคัญในการออกแบบชีวิต คือไม่มีคําว่าสมบูรณ์แบบ เราสามารถปรับเปลี่ยนมันได้เสมอ เราไม่จําเป็นต้องเร่งรีบ ชะลอชีวิตให้ช้าลง ก้าวไปทีละก้าว ชีวิตของเราไม่ได้มีทางเลือกแค่ทางเดียว เลือกออกแบบวิธีการใช้ชีวิตที่เหมาะกับตัวเราและที่สําคัญไม่มีคําว่าสายเกินไปที่จะออกแบบชีวิตในแบบที่เราต้องการและคําถามที่สําคัญที่สุดที่เราควรถามตัวเองในวันนี้ก็คือชีวิตของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

สนับสนุนโดย pgslot99th